KOC De Brakken

Welkom op Kindontmoetingscentrum de Brakken!

In ons Kindontmoetingscentrum bevindt zich een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool. Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Ons prachtige gebouw beschikt over een: bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Dit biedt volop mogelijkheden om onze kinderen een breed activiteitenaanbod aan te bieden.

Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen.

Het team van basisschool de Brakken en het team van Harlekijn zorgen samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

 

Op onze website www.brakken.nl kunt u alle informatie vinden over basisschool de Brakken en Kinderopvang Harlekijn, maar

natuurlijk bent u ook altijd welkom om een keer een kijkje te komen nemen op KOC de Brakken.

We hopen u snel te ontmoeten.

Cor Diepstraten, directeur
Max van den Berg, adjunct directeur
Chantal Gulickx, directeur Muzerij