rijen

 • Het Fonkelbos (voorheen KBS Burgemeester van Mierlo)

  Het Fonkelbos (voorheen KBS Burgemeester van Mierlo): Een moderne, gezellige, kleinschalige Fonkschool, prachtig gelegen aan de rand van het bos.

  Onze school is een katholieke Fonkschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan verbonden een dreumesclub en een peuterspeelgroep. We zijn een kleinschalige school en werken met combinatiegroepen. 

  Op het Fonkelbos leer je samen leren!

   Door heldere doelen te stellen t.a.v. vaardigheden en competenties op het gebied van deze vijf Dalton kernwaarden, werken we zowel aan persoonlijke ontwikkeling als leeropbrengsten van onze leerlingen. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen op te leiden tot mensen met lef en hen op deze manier voor te bereiden op de toekomst. Dat betekent dat de leerlingen:

  • kijken naar mogelijkheden en kansen.
  • oplossingsgericht kunnen denken.
  • leren kritisch te denken.
  • zelfstandig zijn.
  • samenwerken.
  • opkomen voor zichzelf en voor de ander.
  • zelfredzaam zijn.
  • eigenaar zijn van hun leerproces.
  • reflecteren op hun werk en handelen.
  • verantwoordelijk zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving. 

  Op onze daltonschool stimuleren wij de leerlingen binnen een veilige structuur hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. De talenten komen bij ons op school tot bloei doordat:

  • nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.
  • de lesstof als betekenisvol wordt ervaren.
  • er verantwoordelijkheid genomen mag worden voor het eigen leerproces.

  Daarvoor is uiteraard vertrouwen van de leerkracht in de leerlingen nodig, het vertrouwen van de leerling in zichzelf en anderen. Vertrouwen is de essentie van de pedagogische basis van onze daltonwerkwijze.

  Voor meer informatie of het aanvragen van een rondleiding kunt u op onze website terecht:www.bvmierlo.nl 

  Bent u nieuwsgierig geworden? Wij heten u van harte welkom op onze school.

   

  Lonneke Bindels - Interim directeur

 • KBS St. Jozef

  KBS  St. Jozef is al 100 jaar een begrip in Rijen. Medio 2020 opent BSO De Vlinder haar deuren in het gebouw van de school.
  Bij het onderwijs op onze school komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij we de kinderen tot op zekere hoogte ruimte bieden om eigen keuzes te maken. 
  Ook peuterspeelzaal "t Vlindertje” is in onze school gehuisvest, waardoor we een onderwijsaanbod leveren van peuters tot pubers. Door aanwezigheid van een gymzaal is het aanbod compleet op onze locatie. We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten in de groep bij de eigen leerkracht.  (Schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdag tot 12.30 uur en op vrijdag in de groepen 1-4 tot 12.00 uur). 

  We bieden:

  Engelse les vanaf groep 1 (VVTO)

  Eigenaarschap van je eigen leerprocessen

  Verrijkingsklas

  Ouderkamer

  Dreumesclub

  vakleerkrachten voor: muziek-gym-handvaardigheid/techniek

   

  Op onze website www.jozefrijen.nl. kunt u alle informatie vinden over basisschool KBS St. Jozef en Kinderopvang 't Vlindertje, maar u bent natuurlijk  ook altijd welkom om een keer een kijkje te komen nemen op KBS St. Jozef

   

   

 • KOC De Brakken

  Welkom op Kindontmoetingscentrum de Brakken!

  In ons Kindontmoetingscentrum bevindt zich een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool. Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Ons prachtige gebouw beschikt over een: bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Dit biedt volop mogelijkheden om onze kinderen een breed activiteitenaanbod aan te bieden.

  Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen.

  Het team van basisschool de Brakken en het team van Harlekijn zorgen samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

   

  Op onze website www.brakken.nl kunt u alle informatie vinden over basisschool de Brakken en Kinderopvang Harlekijn, maar

  natuurlijk bent u ook altijd welkom om een keer een kijkje te komen nemen op KOC de Brakken.

  We hopen u snel te ontmoeten.

  Cor Diepstraten, directeur
  Max van den Berg, adjunct directeur
  Chantal Gulickx, directeur Muzerij   

   

   

   

 • Website Muzerij

  Voor uitgebreide informatie over het aanbod van Stichting Muzerij kunt u terecht op: www.muzerijnuwelijn.nl, of onze oude website: www.muzerij.nl