rijen

 • KBS Burgemeester Van Mierlo

  KBS Burgemeester van Mierlo: Een moderne, gezellige, kleinschalige Daltonschool, prachtig gelegen aan de rand van het bos.

  Onze school is een katholieke Daltonschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan verbonden een dreumesclub en een peuterspeelgroep. We zijn een kleinschalige school en werken met combinatiegroepen. 

  Op de BVM leer je samen leren!

  Wij werken volgens de vijf kernwaarden van Dalton: verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit. Door heldere doelen te stellen t.a.v. vaardigheden en competenties op het gebied van deze vijf Dalton kernwaarden, werken we zowel aan persoonlijke ontwikkeling als leeropbrengsten van onze leerlingen. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen op te leiden tot mensen met lef en hen op deze manier voor te bereiden op de toekomst. Dat betekent dat de leerlingen:

  • kijken naar mogelijkheden en kansen.
  • oplossingsgericht kunnen denken.
  • leren kritisch te denken.
  • zelfstandig zijn.
  • samenwerken.
  • opkomen voor zichzelf en voor de ander.
  • zelfredzaam zijn.
  • eigenaar zijn van hun leerproces.
  • reflecteren op hun werk en handelen.
  • verantwoordelijk zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving. 

  Op onze daltonschool stimuleren wij de leerlingen binnen een veilige structuur hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. De talenten komen bij ons op school tot bloei doordat:

  • nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.
  • de lesstof als betekenisvol wordt ervaren.
  • er verantwoordelijkheid genomen mag worden voor het eigen leerproces.

  Daarvoor is uiteraard vertrouwen van de leerkracht in de leerlingen nodig, het vertrouwen van de leerling in zichzelf en anderen. Vertrouwen is de essentie van de pedagogische basis van onze daltonwerkwijze.

  Voor meer informatie kunt u op onze website terecht:www.bvmierlo.nl 

  Bent u nieuwsgierig geworden? Wij heten u van harte welkom op onze school. 

  Cor Diepstraten - Directeur

  Peggy Kerremans - Locatieverantwoordelijke

 • KBS St. Jozef

  KBS  St. Jozef is al 100 jaar een begrip in Rijen. Medio 2020 opent BSO De Vlinder haar deuren in het gebouw van de school.
  Bij het onderwijs op onze school komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij we de kinderen tot op zekere hoogte ruimte bieden om eigen keuzes te maken. 
  Ook peuterspeelzaal "t Vlindertje” is in onze school gehuisvest, waardoor we een onderwijsaanbod leveren van peuters tot pubers. Door aanwezigheid van een gymzaal is het aanbod compleet op onze locatie. We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten in de groep bij de eigen leerkracht.  (Schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdag tot 12.30 uur en op vrijdag in de groepen 1-4 tot 12.00 uur). 

  We bieden:

  Engelse les vanaf groep 1 (VVTO)

  Eigenaarschap van je eigen leerprocessen

  Verrijkingsklas

  Ouderkamer

  Dreumesclub

  vakleerkrachten voor: muziek-gym-handvaardigheid/techniek

   

  Op onze website www.jozefrijen.nl. kunt u alle informatie vinden over basisschool KBS St. Jozef en Kinderopvang 't Vlindertje, maar u bent natuurlijk  ook altijd welkom om een keer een kijkje te komen nemen op KBS St. Jozef

   

   

 • KOC De Brakken

  Welkom op Kindontmoetingscentrum de Brakken!

  In ons Kindontmoetingscentrum bevindt zich een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool. Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Ons prachtige gebouw beschikt over een: bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Dit biedt volop mogelijkheden om onze kinderen een breed activiteitenaanbod aan te bieden.

  Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen.

  Het team van basisschool de Brakken en het team van Harlekijn zorgen samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

   

  Op onze website www.brakken.nl kunt u alle informatie vinden over basisschool de Brakken en Kinderopvang Harlekijn, maar

  natuurlijk bent u ook altijd welkom om een keer een kijkje te komen nemen op KOC de Brakken.

  We hopen u snel te ontmoeten.

  Cor Diepstraten, directeur
  Karin de Krom, adjunct directeur
  Chantal Gulickx, directeur Muzerij   

   

   

   

 • Peuterspeelgroep 't Peuterbos

  Catsstraat 2 
  5121 HT  RIJEN
  Telefoon 0617157848
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  PSZ  't Peuterbos is gehuisvest in en werkt samen met basisschool de BVM 

  LRKPnummer 154529266

  Openingstijden
  maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 09.00 - 11.30 uur

   

  Peuterspeelgroep 't Peuterbos

  Doel en Opzet
  Peuterspeelgroep ‘t Peuterbos is er om peuters te laten spelen, zichzelf te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.
  Hiernaast heeft de peuterspeelgroep de functie van het stimuleren van de ontwikkeling, signaleren van ontwikkelingsachterstanden en voorbereiden op de basisschool. Het belang van de individuele peuter staat hierbij te allen tijden centraal, gekeken naar de mogelijkheden van de peuter. Van belang vinden wij het spelend ontwikkelen in een veilige en geborgen omgeving. Wanneer kinderen naar ’t Peuterbos gaan, krijgen ze twee dagdelen per week te maken met twee leidsters en vrijwillige beurt ouders,  onder ouders verstaan we ouder(s) en of verzorger(s). De leidsters besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit en de lichamelijke ontwikkeling. Door vrijwillige ouderparticipatie proberen we de betrokkenheid van de ouders bij de peuterspeelgroep te stimuleren en bieden we de ouders de mogelijkheid hier invulling aan te geven. De taakbelasting van de leidster vermindert, zodat er voor de leidster meer tijd is om de ontwikkeling van de peuters te stimuleren en observeren. De ervaring leert dat contacten onderling door ouders erg worden gewaardeerd en biedt ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van opvoedkundige ervaringen en opvoedingsondersteuning.


  EERSTE STAP
  De peuterspeelgroep is de eerste grote stap in een nieuwe wereld. ’t Peuterbos geeft de gelegenheid deze nieuwe wereld ,stap voor stap met de ouder te ontdekken. Voordat de peuter geplaatst wordt krijgt deze een persoonlijke welkomstkaart met alle benodigde informatie. Het enige wat onze peuters mee hoeven te nemen is een tas met daarin een verschoning en een beker drinken. Natuurlijk is het moeilijk uw kind los te laten dus mag u de eerste ochtend blijven zolang u wilt.

  Verloop speelochtend
  Op de speelochtend wordt de peuter door de ouder in de speelzaal gebracht en is er de gelegenheid om even een puzzeltje of ander spelletje te doen. Het verloop van de speelochtend kent een vast programma, waarin vrij spel en gezamenlijke activiteiten elkaar afwisselen. Rond 10.00 uur wordt er, door de leidsters meegebracht,  fruit  gegeten en gedronken.  Ondertussen luisteren de peuters naar verhaaltjes en versjes rondom een thema, waarna er gelegenheid is om zelf iets te vertellen of een liedje te zingen. Nadat alle peuters weer heerlijk hebben gespeeld vindt er een activiteit plaats. Tot slot spelen we nog even met z’n allen lekker buiten.  Aan het eind van de speelochtend  wordt deze afgesloten met een gezamenlijke kringactiviteit, waarna de peuters voldaan weer door hun ouders worden meegenomen naar huis.


  Activiteiten
  Vieringen
  Aan speciale dagen wordt zoveel mogelijk samen met de ouders aandacht besteed waarbij ouders steeds een gedeelte van de dag op de peuterspeelzaal aanwezig zijn. Denk hierbij aan verjaardag van de peuter,  kerst , sinterklaas, de laatste speelochtend van het jaar, maar ook de laatste speelochtend van uw peuter voordat hij/zij naar de basisschool gaat.
  De verjaardagen van de juffen worden gevierd op een juffiesdag met een leuk themafeest.
  Uitstapjes
  Door het jaar heen worden er verschillende uitstapjes gemaakt. Zo maakt elke groep elk jaar  een herfstwandeling en gaan we om het jaar naar de bibliotheek. Ook hebben we jaarlijks vieringen met de kleuters van basisschool De BVM.
  Om het jaar af te sluiten verzorgen de leidsters elk jaar weer een bijzonder uitstapje.
  Zindelijkheid
  Om de zindelijkheid te stimuleren gaan wij iedere speelochtend om 9.50 uur met alle peuters plassen op de wc-tjes. Ook de luierkinderen mogen dat proberen. In overleg met de ouders kijken we wanneer de luiers uit kunnen blijven. Hierna wassen we allemaal onze handen en gaan we aan tafel zitten.
  3 ½ jarigen groep
  6 weken voor kerst en 6 weken voor de zomervakantie is er voor uw peuter de kans om mee te doen met de 3 ½ jarigen groep. Met maximaal 12 peuters, 1 leidster en 1 ouder wordt er hard gewerkt in de grote kinderengroep om ze extra voor te bereiden op de basisschool. Op deze ochtenden bieden wij ze vele technieken, ontwikkelingsmaterialen en vaardigheden. Deze ochtenden zijn altijd heel bijzonder. Voor deelname aan deze ochtend wordt een extra financiële bijdrage gevraagd.
  Ouderparticipatie:
  Omdat kinderen zo speciaal zijn bieden wij u de mogelijkheid om nauw betrokken te zijn bij uw peuter. Er is een inschrijflijst waar u, indien u dat leuk vindt, uw naam kunt invullen om een of meerdere ochtenden mee te helpen. Verder maken wij graag gebruik van uw kwaliteiten bijv. raam schilderen, afscheidscadeautjes knutselen,  organiseren, schoonmaken, knutselwerkjes verzinnen enz. Het meedraaien is niet verplicht. 

  Tot slot
  Spreekt de werkwijze van ’t Peuterbos u aan en bent u graag betrokken bij de ontwikkeling van uw peuter , dan kunt u met uw eenjarige dreumes op ma- di- do- en vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.30 uur bij ons binnenlopen om de sfeer te proeven.

 • Peuterspeelgroep / BSO / KDV Harlekijn

  is onderdeel van locatie Harlekijn en is gevestigd in Kindontmoetingscentrum De Brakken.
  Op deze locatie vindt u naast de peuterspeelgroep ook buitenschoolse opvang en kinderopvang. Informatie hierover vindt u elders op deze site.

  Burgemeester Sweensplein 7
  5121 EM  RIJEN
  Telefoon 06-45038702
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  LRKP-nummer: 299538023

  Openingstijden
  Ma-O/Do-M:  09.00-12.00 en 13.15-15.15 uur
  Ma-M/Wo-O: 13.15-15.15  en 09.00-12.00 uur
  Di-O/Vr-O : 09.00-11.30  en  09.00-11.30 uur
  Di-M/Do-O:  13.15-15.15 en 09.00-12.00 uur 

  Doel en opzet:
  Peuterspeelgroep Harlekijn biedt peuters de gelegenheid om onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenootjes te spelen.
  Het doel daarbij is uw peuter spelenderwijs in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. We gebruiken daarbij Uk en Puk. Uk en Puk stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Al deze ontwikkelingsgebieden worden d.m.v. observatie methode "KIJK"in beeld gebracht, zodat de ontwikkeling van uw peuter stapsgewijs te volgen is.
  De peuter wordt spelenderwijs structuur aangeleerd door gezamenlijk het speelgoed op te ruimen, het toiletritueel en te blijven zitten tijdens het eten en drinken.

  De eerste stap:
  De eerste kennismaking met de peuterspeelgroep vindt samen met u als ouder plaats. Er wordt ruim tijd vrijgemaakt om samen met u allerlei praktische zaken door te nemen. Elke peuter die nieuw op de peuterspeelgroep komt, heeft tijd nodig om te wennen en de pedagogisch medewerkers besteden hier extra zorg aan.
  De peuter zal vertrouwen moeten krijgen in de nieuwe situatie en een stukje geborgenheid en veiligheid moeten ervaren, zodat hij/zij echt fijn kan spelen.
  We zijn er ons van bewust dat uw peuter een paar uur onder uw vleugels vandaan is en vertrouwen moet krijgen in ons als pedagogisch medewerkers. Dat kan in het begin best moeilijk zijn. Goed overleg tussen u en ons is hiervoor erg belangrijk. Wij willen daar altijd tijd voor vrij maken.

  Verloop van de speelochtend/middag:
  Uw peuter komt 2 dagdelen per week naar de peuterspeelgroep in zijn of haar vaste groep. Na afscheid te hebben genomen van de ouder/verzorger of oppas gaat de peuter vrij spelen, in bijv. de poppenhoek, bouwhoek of gaat een puzzel maken of een kleurplaat kleuren.
  Terwijl de peuters lekker spelen kan één van de pedagogisch medewerkers met een klein groepje gaan plakken of verven. Ook wordt deze tijd benut om activiteiten van Uk en Puk in een klein groepje uit te voeren. 
  Vaste onderdelen van een speelochtend/middag zijn het gezamenlijk opruimen van het speelgoed, het toiletritueel, fruit eten/ranja drinken en liedjes zingen. De ochtend of middag wordt steeds afgesloten met hetzelfde liedje of versje waarna de peuters worden opgehaald door hun ouders/verzorgers (of oppas).

  Verjaardagen en andere activiteiten:
  De verjaardag van uw peuter vieren we in een feestelijke kring. Dit doen we het laatste uur van de speelochtend/middag en u bent daarbij van harte welkom om dit mee te komen vieren. Er mag getrakteerd worden, ons verzoek is wel om de traktatie KLEIN te houden.
  Voor bijzondere gebeurtenissen in uw gezin (zoals verjaardagen van papa, mama, geboorte van broertje of zusje) kan altijd een aardigheidje gemaakt worden.
  Uiteraard besteden we ook tijd aan het afscheid nemen van peuters die naar de basisschool gaan. Als ouder wordt u daar natuurlijk ook bij betrokken.
  We hebben een Sinterklaas- en Kerstviering met de peuters.Daarnaast is er ook aandacht voor Carnaval, Pasen, Moederdag en Vaderdag.
  Soms vragen we medewerking van ouders, bijv. bij het schoonmaken/repareren van speelgoed, het samenstellen van de nieuwsbrief. Ook willen we u soms door middel van een activiteit thuis, betrekken bij een thema.

  Zindelijkheid:
  Waarschijnlijk is uw peuter nog niet zindelijk als hij/zij naar de peuterspeelgroep komt. Wij vinden het prettig als u dan wilt zorgen voor een extra luiers (geen luierbroekjes) en een setje kleding.
  Wilt u deze dan in een rugzakje doen en de rugzak voorzien van de naam van uw peuter.

  Tot slot:
  U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen! We laten graag onze peuterspeelgroep en werkwijze aan u zien.


   
  BSO Harlekijn

  Is onderdeel van locatie Harlekijn en kindontmoetingscentrum de Brakken 
  Burgemeester Sweensplein 7
  5121 EM  RIJEN

  Telefoonnummer: 06-13099213

  Bij afmeldingen kunt u ons bellen óf een bericht achter laten op de voicemail óf ons een mailtje sturen op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Welkom
  Buitenschoolse opvang (BSO Harlekijn) heeft vooralsnog 1 basisgroep. De basisruimte is gesitueerd in een multifunctionele ruimte van basisschool de Brakken. Deze ruimte wordt, tijdens schooluren, bij gelegenheid ook gebruikt door de basisschool. De BSO groep bestaat uit maximaal 20 kinderen, in de toekomst, bij groei, is het mogelijk dat er meerdere BSO groepen zullen zijn. Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep ingedeeld worden.

  Klik hier voor het dienstenaanbod van BSO Harlekijn

  Klik hier voor het inschrijfformulier BSO Harlekijn

  Indien ouders een andere opvangwens hebben dan gebruikelijk (bijv. opvang op BSO Harlekijn vanuit een andere school, dan basisschool de Brakken) en dit, vanwege de groepsgrootte en wettelijke norm binnen BSO Harlekijn te realiseren is, kan deze opvang plaatsvinden. In dit geval wordt door de ouders geregeld, dat de kinderen van en naar school gebracht/gehaald worden. Dit wordt met de ouders besproken.

  De leergroepen van basisschool de Brakken zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gelijktijdig uit en komen dan naar de BSO ruimte. De jongste kinderen (groep 1 en 2) worden door een vaste pedagogisch medewerker, op een vaste plek in de kleuter hal, opgewacht en naar de BSO ruimte begeleid. Kinderen vanaf groep 3 komen zelfstandig naar de BSO ruimte toe waar ze eveneens door een vaste pedagogisch medewerker worden verwelkomd.
  Op vrijdag is groep 2 t/m 4 (groep 1 is gehele dag vrij) om 12.15uur klaar, het ontvangen van deze groep staat hierboven omschreven. Groep 5 t/m 8 sluit zich om 15.30 uur aan bij deze groep.

  Bij BSO Harlekijn start de middag gezellig aan tafel, er wordt samen iets gedronken en gegeten, en er wordt even een praatje gemaakt. Daarna gaan de kinderen lekker spelen.

  De kinderen zijn niet gebonden aan hun basisruimte. In overleg met de pedagogisch medewerker kunnen zij ook op de speelplaats en in andere daarvoor bestemde ruimtes spelen.

  Kinderen vanaf 8 jaar mogen zelfstandig buiten spelen indien hun ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. De ouders dienen hier een speciaal formulier voor te tekenen. Samen met de kinderen en de ouders worden de regels besproken.
  De speelplaats is een afgebakende ruimte. Pedagogisch medewerkers kijken regelmatig of alles goed verloopt en of de kinderen nog aanwezig zijn.
  De jongste kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerker (en/of de stagiaire) naar buiten. Op deze wijze worden de kinderen in staat gesteld zelfstandig te doen wat en waar zij dat willen onder eenduidige regels. Vervolgens kunnen de kinderen zelf kiezen om met elkaar te spelen, alleen te spelen of lekker niets te doen. De naschoolse opvang is vooral gericht op ontspanning en gezelligheid. De kinderen moeten niets. Er worden wel activiteiten (knutselen, spelletje, bewegingsspel, sociaalspel) aangeboden. De kinderen bepalen zelf hoe zij hun middag invullen.


  Wie zijn wij
  Wij zijn Gabry Brouwers, 40 jaar, moeder van Thyn (7) en getrouwd met Peter .
  En Esther Verheijden, 33 jaar, moeder van Suze (4) en Fenne (1) en vriendin van Emiel.
  We werken beide bij BSO én peuterspeelgroep Harlekijn.
  Wij vinden dat de  tijd die de kinderen bij BSO Harlekijn zijn, vrije tijd moet zijn. Natuurlijk bieden we activiteiten aan, maar de kinderen bepalen zelf of ze hieraan deel willen nemen. Zoals ze thuis ook zelf kiezen wat ze na schooltijd willen doen.
  Op de BSO  proberen we om het zo huiselijk mogelijk te maken, dit willen we bereiken door de inrichting, maar ook zeker in het contact met de kinderen. Vriendelijk en open zijn naar elkaar zijn de sleutelwoorden voor een fijne sfeer op de groep. We willen dat iedereen zich welkom en thuis voelt.

  Vriendelijke groetjes,

  Gabry & Esther

  Pedagogische speerpunten:
  GEEF ZE DE VIJF
  Onze pedagogische visie dragen wij uit door dagelijks de volgende doelen na te streven:

  Je mag er zijn bij Harlekijn: Wij zorgen er voor dat de kinderen het bij ons naar hun zin hebben en dat zij met een prettig gevoel op iedere (mid)dag bij ons terug kijken.
  Samen en alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er
  tegelijkertijd voor dat we oog hebben voor elk individu.
  Geborgenheid en veiligheid: Wij zorgen er voor dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons.
  Ontwikkeling naar zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale competenties op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen.
  Normen en waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken.

  Het activiteitenaanbod:
  Binnen Stichting Muzerij wordt gewerkt met thema’s, ook bij BSO Harlekijn komen regelmatig thema terug.
  De medewerkers van BSO Harlekijn zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden. De kinderen worden na het fruitmoment gevraagd wat ze zouden willen doen en er wordt verteld wat er voor die middag is voorbereid. Ze kunnen dan kiezen wat ze gaan doen. De groep kan worden opgesplitst in verschillende kleinere groepen. In ieder geval is er, mits het weer het toelaat, gelegenheid om buiten te spelen.
  De kinderen denken ook mee over de activiteiten. Daarnaast kunnen de kinderen altijd vrij spelen en doen ze vaak spontane knutselactiviteiten en spelletjes.

  Ook tijdens de vakanties staat meestal een bepaald thema centraal. In de vakanties organiseren we wat grotere activiteiten. Bijvoorbeeld een uitstapje naar de kinderboerderij, naar de speeltuin of een speurtocht in de omgeving. Maar ook op de locatie zelf worden er dan activiteiten gedaan die wat meer tijd in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan koekjes bakken of een spelletjesparcours. We betrekken de kinderen er zoveel mogelijk bij door ze zelf activiteiten te laten verzinnen.

  Bij de BSO is het belangrijk dat de kinderen worden gewaardeerd voor hun ‘niet schoolprestaties’. De PM-er benadert het kind positief. Meedoen aan activiteiten is prima, niet meedoen mag ook. Onze medewerkers zijn enthousiast en stralen dit uit naar de kinderen.

  Het spelmateriaal dat we aanbieden:
  Wij betrekken de kinderen bij het uitkiezen van nieuw spelmateriaal door hen mee te laten denken aan de hand van speelgoedboekjes. De kinderen kunnen dan samen nadenken over wat ze graag zouden willen en hierover overleggen.
  Er is materiaal aanwezig voor de verschillende leeftijdsgroepen. Ons materiaal is uitdagend en aantrekkelijk. Het spelmateriaal is bedoeld om de kinderen te vermaken en om hen iets te leren. Zo hebben de kinderen iets om mee bezig te zijn en tegelijkertijd leren ze om samen te spelen of hoe ze een spel moeten spelen. We hebben diverse bord- en gezelschapsspellen, geschikt voor verschillende leeftijden, in onze spellenkast staan. We hebben ook veel knutselmateriaal.
  De meeste materialen kunnen kinderen zelf pakken. Sommige materialen zal de PM-er te voorschijn moeten halen omdat deze niet in de groepsruimte bewaard wordt i.v.m. het gezamenlijk gebruik van de peuterspeelgroep  of school.
  Ook hebben we verschillende rijdende materialen en constructiematerialen waarmee we de motoriek en de fantasie van de kinderen stimuleren.
  Het spelmateriaal voor buiten (lintjes, ballen, gooi-werpspellen, pionnen, springtouwen e.d.), worden gebruikt voor verschillende sporten en spellen. Hiermee leren wij de kinderen ook spelregels en technieken van verschillende sporten. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen motorisch en met veel plezier bezig te zijn. Er zijn ook materialen aanwezig die kinderen alleen buiten kunnen gebruiken. Zo hebben we fietsjes, steppen, stelten, schepjes enz.
  Met de gezelschapsspelletjes wordt er gewerkt aan concentratie en sociale contacten. Verder hebben we verkleedkleren, poppen en poppenhoekspullen en boekjes.


  Waarom? Daarom! Onze groepsregels,
  Waar mensen zijn, zijn regels nodig. Zowel in de “grote-mensen wereld” als in de kinderwereld. Regels die moeten om het moeten vinden wij stom.
  Daarom maken we samen met de kinderen aan elk begin van het schooljaar samen de regels en voegen we bij waarom iets niet wel of niet mag. Onze Waarom? Daarom! Regels.  Als je snapt waarom iets wel of niet mag is het veel makkelijker om je eraan te houden en om elkaar te helpen onthouden.
  Omdat we onze groepsregels nog samen moeten maken, kun je ze hier nog niet vinden. Tegen de tijd dat we ze hebben gemaakt, zetten we ze hier op het eiland.

  Klik hier voor de site van kindontmoetingscentrum de Brakken
   
  Klik hier voor informatie en aanvraag kinderopvangtoeslag

  Rekentool Belastingdienst

  Klik hier voor het inspectierapport BSO

   


  Kinderdagverblijf Harlekijn

  Kinderdagverblijf Harlekijn is een onderdeel van kindontmoetingscentrum de Brakken. De naam zegt het al; de nadruk ligt op ontmoeten. Het ontmoeten van andere kinderen, andere vertouwde gezichten en het ontmoeten van nieuwe speel- en leersituaties. 

  klik voor dienstenaanbod en tarieven Dagopvang 

  We beseffen maar al te goed dat bij ons op het kindontmoetingscentrum vaak de eerste stap in het 'loslaten' wordt genomen. Niet alleen voor uw kind, maar zeker ook voor u, is het belangrijk dat u deze stap met vertrouwen kunt zetten.
  Door het werken met vaste gezichten op de groep en het bieden van een fijne huislijke sfeer en een vertrouwd dagritme, proberen we uw kind een zo fijn mogelijke plek te geven. Een plek waaruit hij / zij veilig en in vertouwde handen de wereld kan gaan ontdekken. Een plek waar hij / zij de eigen ik ontwikkelt en een plek waar  hij / zij andere speelkameraadjes kan ontmoeten. 
  Vooral voor de allerkleinsten is het belangrijk om zoveel mogelijk het ritme van thuis te volgen en te kijken waar uw kind behoefte aan heeft. Er is veel (bewust) contact. Bijvoorbeeld het verschonen van een luier zien we als contactmoment en niet als een routineklus.
  Voor de kinderen vanaf 1 jaar is er een vast dagritme, dit werkt vertrouwd en geeft zicht in de tijd,( een vaak ongrijpbaar begrip voor een kind.)

  De ruimte oogt vriendelijk en daagt uit tot spel. Eer is veel tijd en ruimte voor vrij spel. Daarnaast worden er ( ontwikkelingsgerichte) activiteiten aangeboden, zoals liedjes zingen, verhaaltjes lezen, knutselen, bewegingsspelletjes en fantasiespel. Door middel van spelletjes worden ook de baby's uitgedaagd om actief op ontdekking te gaan. De verticale groep (0 tot 4 jaar) geeft ruimte voor veel leuke interacties tussen de verschillende leeftijden. Indien er broertjes of zusjes op school zitten of naar de BSO gaan creëren we ook tussen hen de mogelijkheid voor ontmoeten tijdens de dag als daar behoefte voor is. 
  Ook is er elke dag (mits het weer het toelaat) tijd om naar buiten te gaan. we hebben een eigen omheinde speelplaats en gaan regelmatig op pad om een wandelingetje te maken.

  Wilt u de sfeer eens komen proeven of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
  Vriendelijke groet, Team Harlekijn:

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Peuterspeelgroep Het Vlindertje

  Is gehuisvest in Basisschool St Jozef
  Tuinstraat15Vlindertje
  5121 EG Rijen
  tel.nr. 0161 722100
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  PSZ Het Vlindertje werkt samen met basisschool
  St. Jozef 

  LRKP-nummer: 112881403

  Openingstijden:
  maandag: 09.00 -11.30 uur en 13.15 -15.45 uur
  dinsdag: 13.15 - 15.45 uur 
  woensdag: 09.00 - 11.30 uur
  donderdag: 09.00 - 11.30 uur
  vrijdag: 09.00 - 11.30 uur 

  Doel en opzet:
  Peuterspeelzaal Het Vlindertje biedt peuters de gelegenheid om onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenootjes te spelen. Ons doel daarbij is uw peuter spelenderwijs in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. Zoals bijvoorbeeld: de sociale ontwikkeling ( het spelen en omgaan met anderen kinderen), de motorische ontwikkeling ( kleien, verven, kralen rijgen, insteek mozaïek, plakken en buiten spelen), de taalontwikkeling (liedjes zingen, interactief voorlezen), de cognitieve ontwikkeling ( puzzelen, tellen, spelletjes doen).
  We leren de peuter spelenderwijs structuur aan door :samen  met elkaar het speelgoed op  te ruimen, het toiletritueel, het blijven zitten tijdens het eten en drinken, het luisteren naar elkaar en naar de pedagogisch medewerker.

  De eerste stap:
  We maken  een afspraak met u om samen met uw peuter langs te komen voor de eerste kennismaking.Tijdens dit welkomstgesprek  horen we graag van u, wat voor ons belangrijk is om te weten over uw kindje. 
  U krijgt uitleg over de werkwijze van Het Vlindertje en we nemen met u allerlei praktische zaken door.
  Elke peuter die voor het eerst op peuterspeelzaal Het Vlindertje komt en elke ouder die zijn kindje voor het eerst in een nieuwe omgeving achterlaat heeft tijd nodig om te wennen. In het begin kan dit voor u en uw peuter best moeilijk zijn. Daarom mag u als u dat wilt de eerste speelochtend van uw kindje blijven, zodat u kunt zien hoe het er aan toe gaat. U ziet hoe kinderen spelen en hoe de pedagogisch medewerkers werken en  omgaan met de peuters. Als u wil kunt u dan ook vragen stellen.
  Belangrijk voor ons is dat zowel uw peuter als u zich prettig voelt  op de peuterspeelzaal
  Als we als ouders en als pedagogisch medewerkers een goed contact hebben kunnen we er samen zorg voor  dragen dat uw peuter een heerlijk peuterspeelzaaltijd beleeft.

  Verloop van de speelochtend/middag:
  Uw peuter komt 2 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal in zijn of haar vaste groep. Na afscheid te hebben genomen van de ouder of oppas, gaat de peuter vrij spelen. Bijvoorbeeld  met de poppen, auto’s, blokken, keukentje, duplo. Hij of zij kan ook rustig aan tafel een puzzel maken of een kleurplaat kleuren. Spelen met ander materiaal wat op tafel ligt, kan ook!
  Terwijl de peuters lekker spelen, kan één van de pedagogisch medewerkers met een klein groepje gaan plakken of verven. Regelmatig wordt er interactief voorgelezen in een klein groepje. We maken gebruik van het VVE-programma Uk en Puk met diverse thema's, waarbij de pop Puk een belangrijke rol vervult. Vaste onderdelen van een speelochtend/middag zijn: het gezamenlijk opruimen van het speelgoed, het toiletritueel, fruit  eten en ranja drinken. Daarna zingen we nog liedjes of lezen we een boekje voor. Als het weer het toelaat, spelen we ook graag buiten. De ochtend of middag wordt steeds afgesloten met hetzelfde versje, waarna de peuters worden opgehaald door hun ouders of oppas.

  Verjaardagen en andere activiteiten:
  De ( 3e en 4e ) verjaardag van uw peuter vieren we graag feestelijk in de kring tijdens het eerste half uur van de ochtend  of middag. U bent hierbij van harte welkom!  Uiteraard mag uw peuter trakteren, maar het zou fijn zijn als u de traktatie KLEIN houdt. Als een kindje 4 jaar wordt, besteden we ook aandacht aan het afscheid van de peuterspeelzaal . 
  Voor de verjaardag van papa en mama maken we samen met uw peuter een cadeautje.

  U krijgt in het begin van het schooljaar (of bij de start van uw kindje op de peuterspeelzaal ) een jaarplanning zodat u rekening kunt houden met uw werk en planning voor eventuele hulp op  de peuterspeelzaal. Denkt u  bijvoorbeeld aan de  kerstviering, - waar we een gezamenlijke  ouder - kind activiteit of - knutsel hebben,  aan het  schoonmaken van materialen en speelruimte,- 2 keer per jaar, met een aantal ouders -,  of de vraag aan  ouder(s) om iets (mee) te organiseren.
  Op de jaarplanning staan ook de  thema’s vermeld zodat u weet welk thema wordt behandeld en ook wanneer. 
   
  Zindelijkheid:
  Mogelijk is uw peuter nog niet zindelijk als hij of zij op de peuterspeelzaal  komt spelen. Wij vinden het prettig als u  wil zorgen voor een rugzakje met extra luiers (geen luierbroekjes) en een setje kleding. Met graag  zowel op het rugzakje als de jas van uw peuter zijn of haar naam.


  Samenwerking  met basisschool Sint Jozef:
  Voor het nieuwe schooljaar hebben we samen met de basisschool een aantal thema’s op elkaar afgestemd.  Zodat de groepen 1-2, op de peuterspeelzaal kunnen gaan kijken en andersom, de peuters bij groep1-2, van de basisschool
  We zien dat de peuters en kleuters daar erg van genieten, soms zitten er ook broertjes, zusjes of vriendjes  in groep 1-2. Het zijn maar korte momentjes, maar uw peuter kan toch al eens veilig met de pedagogisch medewerker snuffelen aan groep 1-2.

  Tot slot:
  Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden naar peuterspeelzaal Het Vlindertje.
  U en uw peuter zijn van harte welkom om sfeer te proeven en een kijkje te komen nemen op onze peuterspeelzaal. We willen graag genoeg tijd en aandacht hebben om u te woord  te kunnen staan, daarom is  het prettig als u  van tevoren even contact met ons opneemt   Dit kan via telefoonnummer: 0161-722100 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Website Muzerij

  Voor uitgebreide informatie over het aanbod van Stichting Muzerij kunt u terecht op: www.muzerij.nl