Het Fonkelbos (voorheen KBS Burgemeester van Mierlo)

Het Fonkelbos (voorheen KBS Burgemeester van Mierlo): Een moderne, gezellige, kleinschalige Fonkschool, prachtig gelegen aan de rand van het bos.

Onze school is een katholieke Fonkschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan verbonden een dreumesclub en een peuterspeelgroep. We zijn een kleinschalige school en werken met combinatiegroepen. 

Op het Fonkelbos leer je samen leren!

 Door heldere doelen te stellen t.a.v. vaardigheden en competenties op het gebied van deze vijf Dalton kernwaarden, werken we zowel aan persoonlijke ontwikkeling als leeropbrengsten van onze leerlingen. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen op te leiden tot mensen met lef en hen op deze manier voor te bereiden op de toekomst. Dat betekent dat de leerlingen:

 • kijken naar mogelijkheden en kansen.
 • oplossingsgericht kunnen denken.
 • leren kritisch te denken.
 • zelfstandig zijn.
 • samenwerken.
 • opkomen voor zichzelf en voor de ander.
 • zelfredzaam zijn.
 • eigenaar zijn van hun leerproces.
 • reflecteren op hun werk en handelen.
 • verantwoordelijk zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving. 

Op onze daltonschool stimuleren wij de leerlingen binnen een veilige structuur hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. De talenten komen bij ons op school tot bloei doordat:

 • nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.
 • de lesstof als betekenisvol wordt ervaren.
 • er verantwoordelijkheid genomen mag worden voor het eigen leerproces.

Daarvoor is uiteraard vertrouwen van de leerkracht in de leerlingen nodig, het vertrouwen van de leerling in zichzelf en anderen. Vertrouwen is de essentie van de pedagogische basis van onze daltonwerkwijze.

Voor meer informatie of het aanvragen van een rondleiding kunt u op onze website terecht: www.bvmierlo.nl 

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij heten u van harte welkom op onze school.

 

Lonneke Bindels - Interim directeur