Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij bestaat uit vijf leden. Voor deze leden is in 2014 een profiel opgesteld. De Raad van Toezicht heeft volgens het reglement vijf taken ten aanzien van het College van Bestuur:

  1. werkgeversrol;
  2. klankbord- en adviesfunctie;
  3. besluitvorming op grond van statutaire bevoegdheden;
  4. toetsende functie;
  5. verantwoordelijkheid eigen functioneren

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Dhr. E. Houthooft (voorzitter)

Dhr. J. de Jong

Mevr. M. Beck

Dhr. L. van Loon

Mevrouw T. Jansen

 

De vergaderingen vinden wisselend op de scholen en het bestuurskantoor plaats