GMR

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Nuwelijn inbrengt. GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De directeur-bestuurder geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement van de GMR.

De doelstellingen van de GMR zijn:

  1. het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel;
  2. de (MR-)achterban informeren.

 

De GMR bestaat uit de volgende leden

Ledenlijst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2019-20

 

KBS St. Jozef

Joke Schoenmakers (lkr)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jan Voermans
jDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

KBS de Brakken

Arie Oprins (lkr)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Maud Bakx
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

KBS Burg. van Mierlo

 

Ilse van den Broek-Kin
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

KBS. De Drie Musketiers

 

Leone Somers
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

KBS St. Anna

 

Kim Wauben
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

KBS de Bolster

Miranda Trip
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sandra van Hoek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

Notulant

Annie Mulder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Gedurende het schooljaar 2019-2020 vergadert de GMR op  KBS Sint Jozefschool

VERGADERINGEN GMR 2020-2021

Locatie: KOC de Brakken

  • Dinsdag 8 september 2020 20.00 – 22.00 uur 
  • Dinsdag 27 oktober 2020 20.00 – 22.00 uur
  • Dinsdag 8 december 2020 20.00 – 22.00 uur
  • Dinsdag 9 februari 2021 20.00 – 22.00 uur reservedatum
  • Dinsdag 6 april 2021 20.00 – 22.00 uur 
  • Dinsdag 22 juni 2021 20.00 – 22.00 uur tevens afsluiting