GMR

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Nuwelijn inbrengt. GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De directeur-bestuurder geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement van de GMR.

De doelstellingen van de GMR zijn:

  1. het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel;
  2. de (MR-)achterban informeren.

De GMR bestaat uit de volgende leden

Ledenlijst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2022-2023

KBS St. Jozef

Mike van Oosten 
Leerkracht KBS St. Jozef

 

Jan Voermans
Ouder KBS St.Jozef

   

KBS de Brakken

Arie Oprins
Leerkracht KOC de Brakken

 

Simone van Rooijen
Ouder KOC de Brakken 

   

KBS Burg. van Mierlo

Peggy Kerremans
Leerkracht KBS Burgemeester van Mierlo

 

Stephan Tosserams
Ouder KBS Burgemeester van Mierlo 

   

KBS. De Drie Musketiers

Evy Jansen - Elias
Leerkracht KBS de 3 Musketiers

 

 

   

KBS St. Anna

Lisanne Swolfs
Leerkracht KBS St.Anna
Voorzitter GMR 

 

Petra de Vogel
Ouder KBS St.Anna 

   

KBS de Bolster

Kim van der Velden
Leerkracht KBS de Bolster
 

 

Mieke van Mierlo
Ouder KBS de Bolster

   
Directeur-bestuurder
Stichting Nuwelijn
Mayke van Krevel
   

Notulant

Maaike Beerens

 Email adres GMR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.