Meldcode kindermishandeling

Inleiding

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg; onderwijs; kinderopvang; maatschappelijke ondersteuning; jeugdzorg en justitie. Ook de leerplichtambtenaar valt onder de wet Meldcode.


Veilig opgroeien en veilig samenleven

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een veilige omgeving biedt kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Ouder(s)/verzorger(s) en kinderen zijn altijd met elkaar verbonden. Toch gaat opvoeden en veilig opgroeien soms niet vanzelf. Wanneer professionals in hun werk tegenkomen dat een kind wordt verwaarloosd of mishandeld, hoort het tot hun verantwoordelijkheid om dit op tijd te signaleren en ervoor te zorgen dat er hulp komt. De rechten van het kind zijn daarbij leidend.

meer info in de bijlage