Aanmelding formulier nieuwe leerling voor KBS St. Jozef


Gebruik dit formulier om uw kind aan te melden voor KBS St. Jozef.

Het gehele jaar door kunnen leerlingen aangemeld worden ongeacht de leeftijd van het kind. U ontvangt van ons een bevestiging van de aanmelding. Voorafgaande aan het schooljaar waarin de leerling vier jaar wordt ontvangen de ouders/verzorgers een uitnodiging voor de officiële inschrijving. Gescheiden ouders, die beiden het gezag hebben en hun kind(eren) willen plaatsen op school, moeten hierna het inschrijfformulier beiden ondertekenen. Indien een ouder geen gezag heeft dient dit schriftelijk aangetoond te worden.  

Bij zij-instromers (leerlingen die van een andere school komen) vragen wij na een gesprek met de ouders/verzorgers toestemming, om contact op te nemen met de huidige school. Een informatiepakket met aanmeldingsformulier is te verkrijgen via de peuterspeelzalen, de gemeente, bibli­otheek en uiteraard via de 6 basis­scho­len en het secretariaat van Stichting Nuwelijn. U kunt uw kind aanmelden door het digitale formulier in te vullen. 

Als uw kind op dit moment op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of andere basisschool zit, dan zouden wij graag met hen contact opnemen voor de overdracht van uw kind. Daarvoor vragen we uw toestemming.

Voor de ouders van de kinderen die zich willen oriënteren op een  basisschool voor hun kind worden regelmatig informatiedagen gehouden op de verschillende scholen

Voor meer informatie neemt u contact op met de directeur van onze school, dhr. Cor Diepstraten of adjunctdirecteur mevr. Lian van Strien.  

Vul a.u.b. uw achternaam in.

Achternaam.

Voornamen van het kind invullen a.u.b.

Vul hier de voornamen van uw kind in.

Vul de roepnaam van uw kind in.

Vul de roepnaam van uw kind in.

Ongeldige invoer

Vul de geboortedatum van uw kind in.

Kies Jongen of Meisje

Vul de geboorteplaats in.

Vul de geboorteplaats in.

Vul Nationaliteit in.

Vul de nationaliteit in.

Straat + huisnummer

Vul de ppostcode in.

vul een geldig telefoonnummer in.

Telefoonnr.

Mobiel tel.nr.

Invalid email address.

Ongeldige invoer

Geef aan of uw kind al een basisschool bezoekt.

Ongeldige invoer

Wat is de naam van de huidige basisschool? (indien van toepassing)

Ongeldige invoer

In welke groep van de huidige basisschool zit uw kind? (indien van toepassing)

Ongeldige invoer

Wat is de woonplaats van de huidige basissschool? (indien van toepassing)

Ongeldige invoer

Geef aan of er al een broer/zus op de St. Jozef zit.

Ongeldige invoer

Geef aan of uw kind nu op het Kinderdagverblijf / Peuterspeelgroep De Vlinder zit.

Hier kunt u nog een opmerking plaatsen

Ongeldige invoer