Scholen Nuwelijn

 • Aangesloten scholen

  Aangesloten scholen Burg. van Mierloschool St. Anna De Bolster KOC de Brakken St. Jozef

 • Contact- en adresgegevens

      

  KBS St. Anna

  Schoolstraat 5, 5124 RM Molenschot
  telefoon: 0161 - 411605
  directeur: dhr. Jeroen Sterk
  Locatie verantwoordelijke en IB-er: mevr. Joyce de Vet
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  homepage: www.annamolenschot.nl      

  KBS De Bolster
  bezoekadres: Kerkstraat 112, 5126 GD Gilze
  postadres: Postbus 37, 5126 ZG Gilze
  telefoon: 0161 - 451541
  directeur: dhr. Jeroen Sterk
  adjunct directeur: mevr. Helma van Laerhoven
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  homepage: www.debolstergilze.nl

      
  KBS St. Jozef
  Tuinstraat 15, 5121 EG Rijen
  telefoon: 0161 - 222918
  directeur: dhr. Cor Diepstraten
  adjunct directeur: mevr. Lian van Strien
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  homepage: www.jozefrijen.nl

   
  KBS Burgemeester Van Mierlo
  Catsstraat 2, 5121 HT Rijen
  telefoon: 0161 - 223075
  Interim directeur: mevr. Lonneke Bindels
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  homepage: www.bvmierlo.nl

   
  KBS De Brakken
  Burg. Sweensplein 7, 5121 EM Rijen.
  telefoon: 0161 - 223074
  directeur: dhr. Cor Diepstraten
  adjunct directeur: dhr. Max van den Berg
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  homepage: www.brakken.nl

   
 • Het Fonkelbos (voorheen KBS Burgemeester van Mierlo)

  Het Fonkelbos (voorheen KBS Burgemeester van Mierlo): Een moderne, gezellige, kleinschalige Fonkschool, prachtig gelegen aan de rand van het bos.

  Onze school is een katholieke Fonkschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan verbonden een dreumesclub en een peuterspeelgroep. We zijn een kleinschalige school en werken met combinatiegroepen. 

  Op het Fonkelbos leer je samen leren!

   Door heldere doelen te stellen t.a.v. vaardigheden en competenties op het gebied van deze vijf Dalton kernwaarden, werken we zowel aan persoonlijke ontwikkeling als leeropbrengsten van onze leerlingen. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen op te leiden tot mensen met lef en hen op deze manier voor te bereiden op de toekomst. Dat betekent dat de leerlingen:

  • kijken naar mogelijkheden en kansen.
  • oplossingsgericht kunnen denken.
  • leren kritisch te denken.
  • zelfstandig zijn.
  • samenwerken.
  • opkomen voor zichzelf en voor de ander.
  • zelfredzaam zijn.
  • eigenaar zijn van hun leerproces.
  • reflecteren op hun werk en handelen.
  • verantwoordelijk zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving. 

  Op onze daltonschool stimuleren wij de leerlingen binnen een veilige structuur hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. De talenten komen bij ons op school tot bloei doordat:

  • nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.
  • de lesstof als betekenisvol wordt ervaren.
  • er verantwoordelijkheid genomen mag worden voor het eigen leerproces.

  Daarvoor is uiteraard vertrouwen van de leerkracht in de leerlingen nodig, het vertrouwen van de leerling in zichzelf en anderen. Vertrouwen is de essentie van de pedagogische basis van onze daltonwerkwijze.

  Voor meer informatie of het aanvragen van een rondleiding kunt u op onze website terecht:www.bvmierlo.nl 

  Bent u nieuwsgierig geworden? Wij heten u van harte welkom op onze school.

   

  Lonneke Bindels - Interim directeur

 • KBS De Bolster

  KBS De Bolster ligt in het centrum van Gilze, tussen de parochiekerk en het activiteitencentrum “De Schakel”. De naam “De Bolster” is gekozen om zijn symbolische betekenis.

  Zowel de ouders als de school willen de mogelijkheden van het kind ontdekken. Dat gaat niet zomaar, daar moet men zich voor inzetten. Pas als men de bolster afpelt, ontdekt men de mooie glanzende vrucht. Bovendien beschermt de bolster de vrucht. Wij willen het kind een vertrouwde, veilige omgeving bieden waar het zich in alle rust kan ontwikkelen. Als school werken wij volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs, ofwel OGO. Daarbij werken we veel met thema’s en hanteren we onze 7 stelregels.
  - we zorgen dat de kinderen betrokken zijn door betekenisvol onderwijs; 
  - we leren over de wereld die dicht bij de kinderen staat;
  - we leren in een veilige omgeving met een goede sfeer, duidelijkheid en structuur en een open eerlijke houding;
  - we gaan samen ontdekkend en onderzoekend leren;
  - we stimuleren,coachen en sturen de kinderen,zodat ze de zone van naaste ontwikkeling bereiken;
  - we leren doelgericht en gestructureerd;
  - ieder kind mag zijn eigenheid laten zien en krijgt ruimte om deze te ontwikkelen.

  Als u wilt weten hoe team, directie en ouders dit realiseren, bent u van harte welkom op onze informatieavond en/of tijdens de open ochtend. Voor meer informatie kunt u op onze website terecht: www.debolstergilze.nl

   

 • KBS St. Anna

  KBS St. Anna is een kleine basisschool met ongeveer 90 leerlingen in het dorp Molenschot. De school kenmerkt zich door haar gemoedelijke, dorpse sfeer, waarbij iedereen elkaar kent.Het onderwijs op onze school is volop in ontwikkeling en wordt steeds beter afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerlingen zijn verdeeld in basisgroepen en meerdere basisgroepen maken deel uit van een unit. In een unit werken leerkrachten en onderwijsassistenten nauw samen om  de leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. De leerkrachten geven instructies voor één vak aan meerdere groepen en als kinderen de leerstof gaan verwerken, doen zij dat op een verwerkingsplein, waar de onderwijsassistent aanwezig is om hen verder te helpen. Elke groep  heeft wel een eigen leerkracht die het vertrouwde gezicht van de groep is en waar ouders bij terecht kunnen.Door onze manier van werken, worden leerlingen gevolgd door meer dan één leerkracht en is er aandacht voor de leerlingen, daar waar nodig is. Een goede samenwerking met de ouders vinden wij daarbij erg belangrijk. De school is laagdrempelig en we betrekken ouders bij het onderwijs, bij activiteiten, zoals expressie, maar ook bij het inrichten van ons onderwijs. Daarom zijn er veel oudergesprekken en kent de school een ouderforum.Kinderen leren bij ons al vroeg hoe je zelfstandig je werk kunt plannen, maar ook hoe je samen een opdracht uit kunt voeren. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving willen we een school zijn, waar leren leuk is! Omdat de school de enige school in het dorp is, neemt ze in de dorpsgemeenschap een hechte plaats in. We zijn erg blij met de realisatie van een multi functioneel gebouw in het dorp. Binnen die accommodatie kunnen we dagarrangementen aanbieden in een kindcentrum. Voor u als ouder een groot voordeel, want alle diensten vindt u dan onder één dak: onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
  Wilt u een kijkje nemen in de school ? Dat kan altijd als u even een afspraak maakt met de locatiedirecteur. Voor meer informatie kunt u op onze website terecht: www.annamolenschot.nl

 • KBS St. Jozef

  KBS  St. Jozef is al 100 jaar een begrip in Rijen. Medio 2020 opent BSO De Vlinder haar deuren in het gebouw van de school.
  Bij het onderwijs op onze school komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij we de kinderen tot op zekere hoogte ruimte bieden om eigen keuzes te maken. 
  Ook peuterspeelzaal "t Vlindertje” is in onze school gehuisvest, waardoor we een onderwijsaanbod leveren van peuters tot pubers. Door aanwezigheid van een gymzaal is het aanbod compleet op onze locatie. We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten in de groep bij de eigen leerkracht.  (Schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdag tot 12.30 uur en op vrijdag in de groepen 1-4 tot 12.00 uur). 

  We bieden:

  Engelse les vanaf groep 1 (VVTO)

  Eigenaarschap van je eigen leerprocessen

  Verrijkingsklas

  Ouderkamer

  Dreumesclub

  vakleerkrachten voor: muziek-gym-handvaardigheid/techniek

   

  Op onze website www.jozefrijen.nl. kunt u alle informatie vinden over basisschool KBS St. Jozef en Kinderopvang 't Vlindertje, maar u bent natuurlijk  ook altijd welkom om een keer een kijkje te komen nemen op KBS St. Jozef

   

   

 • KOC De Brakken

  Welkom op Kindontmoetingscentrum de Brakken!

  In ons Kindontmoetingscentrum bevindt zich een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool. Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Ons prachtige gebouw beschikt over een: bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Dit biedt volop mogelijkheden om onze kinderen een breed activiteitenaanbod aan te bieden.

  Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen.

  Het team van basisschool de Brakken en het team van Harlekijn zorgen samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

   

  Op onze website www.brakken.nl kunt u alle informatie vinden over basisschool de Brakken en Kinderopvang Harlekijn, maar

  natuurlijk bent u ook altijd welkom om een keer een kijkje te komen nemen op KOC de Brakken.

  We hopen u snel te ontmoeten.

  Cor Diepstraten, directeur
  Max van den Berg, adjunct directeur
  Chantal Gulickx, directeur Muzerij