Personeelsbeleidsplan 2019-2022

In een onderwijsorganisatie als Stichting Nuwelijn hoort het vooral te gaan over onderwijs, dat is ons bestaansrecht. Stichting Nuwelijn streeft in haar strategie voor 2019-2022 bovenal optimalisatie van de onderwijskwaliteit na. De speerpunten die hiertoe in ons Strategisch Beleidsplan ‘samen leren, samen doen’, gehanteerd worden zijn:

  1. Elke dag een stukje beter
  2. Gevarieerd en hoogwaardig aanbod
  3. Eén en één is drie
  4. We nemen onze verantwoordelijkheid

Voor een groot deel wordt de kwaliteit van het onderwijs bepaald door de medewerkers van een onderwijsorganisatie. Alle thema’s die in de HR Strategie beschreven worden, staan dan ook ten dienste van het optimaliseren van de onderwijskwaliteit. Het Personeelsbeleidsplan Stichting Nuwelijn 2019-2022 omvat alle thema’s op het gebied van personeel die voortvloeien uit de HR Strategie, die op haar beurt weer voortvloeit uit het Strategisch Beleidsplan Stichting Nuwelijn 2019- 2022. Het Personeelsbeleidsplan is de kapstok voor alle procedures, protocollen en instrumenten op het gebied van personeel.

 

LEES VERDER IN DE BIJLAGE