PVT

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat uit drie medewerkers die door middel van verkiezingen zijn gekozen. De PVT overlegt regelmatig met de directie en het bestuur.  Alle belangrijke kwesties die spelen binnen Stichting Muzerij kunnen in dit overleg besproken worden. De PVT heeft instemmingsrecht over werktijden en arbeidsomstandigheden. De PVT heeft tevens adviesrecht bij organisatiewijzigingen zoals een reorganisatie of een verhuizing. De PVT is vergelijkbaar met een (G)MR, maar heeft wettelijk gezien minder bevoegdheden.

De PVT van Stichting Muzerij bestaat uit de volgende leden:

                 vlnr:

               - Maria Sikkema - Carla Bosmans - Desiree van Gerwen

 Gedurende het schooljaar vergadert de PVT met het bestuur op het bestuurskantoor.

  • Dinsdag 15 september 2020 13.30 – 15.00
  • Dinsdag 15 december 2020 13.30 – 15.00 uur
  • Dinsdag 30 maart 2021 13.30 – 15.00 uur
  • Dinsdag 22 juni 2021 13.30 – 15.00 uur reservedatum

 

 

 

Tags: ,