college van bestuur

 • Organogram Nuwelijn - Muzerij

 • Raad van toezicht

  De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij bestaat uit vijf leden. Voor deze leden is in 2014 een profiel opgesteld. De Raad van Toezicht heeft volgens het reglementvijf taken ten aanzien van het College van Bestuur:

  1. werkgeversrol;
  2. klankbord- en adviesfunctie;
  3. besluitvorming op grond van statutaire bevoegdheden;
  4. toetsende functie;
  5. verantwoordelijkheid eigen functioneren

   

  De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  Dhr. E. Houthooft (voorzitter)

  Dhr. J. de Jong

  Mevr. M. Beck

  Dhr. L. van Loon

  Mevrouw T. Jansen

   

  De vergaderingen vinden wisselend op de scholen en het bestuurskantoor plaats