Medezeggenschapsraad

 • GMR

  De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Nuwelijn inbrengt. GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De directeur-bestuurder geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

  In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement van de GMR.

  De doelstellingen van de GMR zijn:

  1. het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel;
  2. de (MR-)achterban informeren.

  De GMR bestaat uit de volgende leden

  Ledenlijst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2022-2023

  KBS St. Jozef

  Mike van Oosten 
  Leerkracht KBS St. Jozef

   

  Jan Voermans
  Ouder KBS St.Jozef

     

  KBS de Brakken

  Arie Oprins
  Leerkracht KOC de Brakken

   

  Simone van Rooijen
  Ouder KOC de Brakken 

     

  KBS Burg. van Mierlo

  Peggy Kerremans
  Leerkracht KBS Burgemeester van Mierlo

   

  Stephan Tosserams
  Ouder KBS Burgemeester van Mierlo 

     

  KBS. De Drie Musketiers

  Evy Jansen - Elias
  Leerkracht KBS de 3 Musketiers

   

   

     

  KBS St. Anna

  Lisanne Swolfs
  Leerkracht KBS St.Anna
  Voorzitter GMR 

   

  Petra de Vogel
  Ouder KBS St.Anna 

     

  KBS de Bolster

  Kim van der Velden
  Leerkracht KBS de Bolster
   

   

  Mieke van Mierlo
  Ouder KBS de Bolster

     
  Directeur-bestuurder
  Stichting Nuwelijn
  Mayke van Krevel
     

  Notulant

  Maaike Beerens

   Email adres GMR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Organogram Nuwelijn - Muzerij