KBS De Bolster

KBS De Bolster ligt in het centrum van Gilze, tussen de parochiekerk en het activiteitencentrum “De Schakel”. De naam “De Bolster” is gekozen om zijn symbolische betekenis.

Zowel de ouders als de school willen de mogelijkheden van het kind ontdekken. Dat gaat niet zomaar, daar moet men zich voor inzetten. Pas als men de bolster afpelt, ontdekt men de mooie glanzende vrucht. Bovendien beschermt de bolster de vrucht. Wij willen het kind een vertrouwde, veilige omgeving bieden waar het zich in alle rust kan ontwikkelen. Als school werken wij volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs, ofwel OGO. Daarbij werken we veel met thema’s en hanteren we onze 7 stelregels.
- we zorgen dat de kinderen betrokken zijn door betekenisvol onderwijs; 
- we leren over de wereld die dicht bij de kinderen staat;
- we leren in een veilige omgeving met een goede sfeer, duidelijkheid en structuur en een open eerlijke houding;
- we gaan samen ontdekkend en onderzoekend leren;
- we stimuleren,coachen en sturen de kinderen,zodat ze de zone van naaste ontwikkeling bereiken;
- we leren doelgericht en gestructureerd;
- ieder kind mag zijn eigenheid laten zien en krijgt ruimte om deze te ontwikkelen.

Als u wilt weten hoe team, directie en ouders dit realiseren, bent u van harte welkom op onze informatieavond en/of tijdens de open ochtend. Voor meer informatie kunt u op onze website terecht: www.debolstergilze.nl