Peuterspeelgroep / BSO / KDV Harlekijn

  is onderdeel van locatie Harlekijn en is gevestigd in Kindontmoetingscentrum De Brakken.
  Op deze locatie vindt u naast de peuterspeelgroep ook buitenschoolse opvang en kinderopvang. Informatie hierover vindt u elders op deze site.

  Burgemeester Sweensplein 7
  5121 EM  RIJEN
  Telefoon 06-45038702
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  LRKP-nummer: 299538023

  Openingstijden
  Ma-O/Do-M:  09.00-12.00 en 13.15-15.15 uur
  Ma-M/Wo-O: 13.15-15.15  en 09.00-12.00 uur
  Di-O/Vr-O : 09.00-11.30  en  09.00-11.30 uur
  Di-M/Do-O:  13.15-15.15 en 09.00-12.00 uur 

  Doel en opzet:
  Peuterspeelgroep Harlekijn biedt peuters de gelegenheid om onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenootjes te spelen.
  Het doel daarbij is uw peuter spelenderwijs in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. We gebruiken daarbij Uk en Puk. Uk en Puk stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Al deze ontwikkelingsgebieden worden d.m.v. observatie methode "KIJK"in beeld gebracht, zodat de ontwikkeling van uw peuter stapsgewijs te volgen is.
  De peuter wordt spelenderwijs structuur aangeleerd door gezamenlijk het speelgoed op te ruimen, het toiletritueel en te blijven zitten tijdens het eten en drinken.

  De eerste stap:
  De eerste kennismaking met de peuterspeelgroep vindt samen met u als ouder plaats. Er wordt ruim tijd vrijgemaakt om samen met u allerlei praktische zaken door te nemen. Elke peuter die nieuw op de peuterspeelgroep komt, heeft tijd nodig om te wennen en de pedagogisch medewerkers besteden hier extra zorg aan.
  De peuter zal vertrouwen moeten krijgen in de nieuwe situatie en een stukje geborgenheid en veiligheid moeten ervaren, zodat hij/zij echt fijn kan spelen.
  We zijn er ons van bewust dat uw peuter een paar uur onder uw vleugels vandaan is en vertrouwen moet krijgen in ons als pedagogisch medewerkers. Dat kan in het begin best moeilijk zijn. Goed overleg tussen u en ons is hiervoor erg belangrijk. Wij willen daar altijd tijd voor vrij maken.

  Verloop van de speelochtend/middag:
  Uw peuter komt 2 dagdelen per week naar de peuterspeelgroep in zijn of haar vaste groep. Na afscheid te hebben genomen van de ouder/verzorger of oppas gaat de peuter vrij spelen, in bijv. de poppenhoek, bouwhoek of gaat een puzzel maken of een kleurplaat kleuren.
  Terwijl de peuters lekker spelen kan één van de pedagogisch medewerkers met een klein groepje gaan plakken of verven. Ook wordt deze tijd benut om activiteiten van Uk en Puk in een klein groepje uit te voeren. 
  Vaste onderdelen van een speelochtend/middag zijn het gezamenlijk opruimen van het speelgoed, het toiletritueel, fruit eten/ranja drinken en liedjes zingen. De ochtend of middag wordt steeds afgesloten met hetzelfde liedje of versje waarna de peuters worden opgehaald door hun ouders/verzorgers (of oppas).

  Verjaardagen en andere activiteiten:
  De verjaardag van uw peuter vieren we in een feestelijke kring. Dit doen we het laatste uur van de speelochtend/middag en u bent daarbij van harte welkom om dit mee te komen vieren. Er mag getrakteerd worden, ons verzoek is wel om de traktatie KLEIN te houden.
  Voor bijzondere gebeurtenissen in uw gezin (zoals verjaardagen van papa, mama, geboorte van broertje of zusje) kan altijd een aardigheidje gemaakt worden.
  Uiteraard besteden we ook tijd aan het afscheid nemen van peuters die naar de basisschool gaan. Als ouder wordt u daar natuurlijk ook bij betrokken.
  We hebben een Sinterklaas- en Kerstviering met de peuters.Daarnaast is er ook aandacht voor Carnaval, Pasen, Moederdag en Vaderdag.
  Soms vragen we medewerking van ouders, bijv. bij het schoonmaken/repareren van speelgoed, het samenstellen van de nieuwsbrief. Ook willen we u soms door middel van een activiteit thuis, betrekken bij een thema.

  Zindelijkheid:
  Waarschijnlijk is uw peuter nog niet zindelijk als hij/zij naar de peuterspeelgroep komt. Wij vinden het prettig als u dan wilt zorgen voor een extra luiers (geen luierbroekjes) en een setje kleding.
  Wilt u deze dan in een rugzakje doen en de rugzak voorzien van de naam van uw peuter.

  Tot slot:
  U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen! We laten graag onze peuterspeelgroep en werkwijze aan u zien.


   
  BSO Harlekijn

  Is onderdeel van locatie Harlekijn en kindontmoetingscentrum de Brakken 
  Burgemeester Sweensplein 7
  5121 EM  RIJEN

  Telefoonnummer: 06-13099213

  Bij afmeldingen kunt u ons bellen óf een bericht achter laten op de voicemail óf ons een mailtje sturen op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Welkom
  Buitenschoolse opvang (BSO Harlekijn) heeft vooralsnog 1 basisgroep. De basisruimte is gesitueerd in een multifunctionele ruimte van basisschool de Brakken. Deze ruimte wordt, tijdens schooluren, bij gelegenheid ook gebruikt door de basisschool. De BSO groep bestaat uit maximaal 20 kinderen, in de toekomst, bij groei, is het mogelijk dat er meerdere BSO groepen zullen zijn. Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep ingedeeld worden.

  Klik hier voor het dienstenaanbod van BSO Harlekijn

  Klik hier voor het inschrijfformulier BSO Harlekijn

  Indien ouders een andere opvangwens hebben dan gebruikelijk (bijv. opvang op BSO Harlekijn vanuit een andere school, dan basisschool de Brakken) en dit, vanwege de groepsgrootte en wettelijke norm binnen BSO Harlekijn te realiseren is, kan deze opvang plaatsvinden. In dit geval wordt door de ouders geregeld, dat de kinderen van en naar school gebracht/gehaald worden. Dit wordt met de ouders besproken.

  De leergroepen van basisschool de Brakken zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gelijktijdig uit en komen dan naar de BSO ruimte. De jongste kinderen (groep 1 en 2) worden door een vaste pedagogisch medewerker, op een vaste plek in de kleuter hal, opgewacht en naar de BSO ruimte begeleid. Kinderen vanaf groep 3 komen zelfstandig naar de BSO ruimte toe waar ze eveneens door een vaste pedagogisch medewerker worden verwelkomd.
  Op vrijdag is groep 2 t/m 4 (groep 1 is gehele dag vrij) om 12.15uur klaar, het ontvangen van deze groep staat hierboven omschreven. Groep 5 t/m 8 sluit zich om 15.30 uur aan bij deze groep.

  Bij BSO Harlekijn start de middag gezellig aan tafel, er wordt samen iets gedronken en gegeten, en er wordt even een praatje gemaakt. Daarna gaan de kinderen lekker spelen.

  De kinderen zijn niet gebonden aan hun basisruimte. In overleg met de pedagogisch medewerker kunnen zij ook op de speelplaats en in andere daarvoor bestemde ruimtes spelen.

  Kinderen vanaf 8 jaar mogen zelfstandig buiten spelen indien hun ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. De ouders dienen hier een speciaal formulier voor te tekenen. Samen met de kinderen en de ouders worden de regels besproken.
  De speelplaats is een afgebakende ruimte. Pedagogisch medewerkers kijken regelmatig of alles goed verloopt en of de kinderen nog aanwezig zijn.
  De jongste kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerker (en/of de stagiaire) naar buiten. Op deze wijze worden de kinderen in staat gesteld zelfstandig te doen wat en waar zij dat willen onder eenduidige regels. Vervolgens kunnen de kinderen zelf kiezen om met elkaar te spelen, alleen te spelen of lekker niets te doen. De naschoolse opvang is vooral gericht op ontspanning en gezelligheid. De kinderen moeten niets. Er worden wel activiteiten (knutselen, spelletje, bewegingsspel, sociaalspel) aangeboden. De kinderen bepalen zelf hoe zij hun middag invullen.


  Wie zijn wij
  Wij zijn Gabry Brouwers, 40 jaar, moeder van Thyn (7) en getrouwd met Peter .
  En Esther Verheijden, 33 jaar, moeder van Suze (4) en Fenne (1) en vriendin van Emiel.
  We werken beide bij BSO én peuterspeelgroep Harlekijn.
  Wij vinden dat de  tijd die de kinderen bij BSO Harlekijn zijn, vrije tijd moet zijn. Natuurlijk bieden we activiteiten aan, maar de kinderen bepalen zelf of ze hieraan deel willen nemen. Zoals ze thuis ook zelf kiezen wat ze na schooltijd willen doen.
  Op de BSO  proberen we om het zo huiselijk mogelijk te maken, dit willen we bereiken door de inrichting, maar ook zeker in het contact met de kinderen. Vriendelijk en open zijn naar elkaar zijn de sleutelwoorden voor een fijne sfeer op de groep. We willen dat iedereen zich welkom en thuis voelt.

  Vriendelijke groetjes,

  Gabry & Esther

  Pedagogische speerpunten:
  GEEF ZE DE VIJF
  Onze pedagogische visie dragen wij uit door dagelijks de volgende doelen na te streven:

  Je mag er zijn bij Harlekijn: Wij zorgen er voor dat de kinderen het bij ons naar hun zin hebben en dat zij met een prettig gevoel op iedere (mid)dag bij ons terug kijken.
  Samen en alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er
  tegelijkertijd voor dat we oog hebben voor elk individu.
  Geborgenheid en veiligheid: Wij zorgen er voor dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons.
  Ontwikkeling naar zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale competenties op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen.
  Normen en waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken.

  Het activiteitenaanbod:
  Binnen Stichting Muzerij wordt gewerkt met thema’s, ook bij BSO Harlekijn komen regelmatig thema terug.
  De medewerkers van BSO Harlekijn zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden. De kinderen worden na het fruitmoment gevraagd wat ze zouden willen doen en er wordt verteld wat er voor die middag is voorbereid. Ze kunnen dan kiezen wat ze gaan doen. De groep kan worden opgesplitst in verschillende kleinere groepen. In ieder geval is er, mits het weer het toelaat, gelegenheid om buiten te spelen.
  De kinderen denken ook mee over de activiteiten. Daarnaast kunnen de kinderen altijd vrij spelen en doen ze vaak spontane knutselactiviteiten en spelletjes.

  Ook tijdens de vakanties staat meestal een bepaald thema centraal. In de vakanties organiseren we wat grotere activiteiten. Bijvoorbeeld een uitstapje naar de kinderboerderij, naar de speeltuin of een speurtocht in de omgeving. Maar ook op de locatie zelf worden er dan activiteiten gedaan die wat meer tijd in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan koekjes bakken of een spelletjesparcours. We betrekken de kinderen er zoveel mogelijk bij door ze zelf activiteiten te laten verzinnen.

  Bij de BSO is het belangrijk dat de kinderen worden gewaardeerd voor hun ‘niet schoolprestaties’. De PM-er benadert het kind positief. Meedoen aan activiteiten is prima, niet meedoen mag ook. Onze medewerkers zijn enthousiast en stralen dit uit naar de kinderen.

  Het spelmateriaal dat we aanbieden:
  Wij betrekken de kinderen bij het uitkiezen van nieuw spelmateriaal door hen mee te laten denken aan de hand van speelgoedboekjes. De kinderen kunnen dan samen nadenken over wat ze graag zouden willen en hierover overleggen.
  Er is materiaal aanwezig voor de verschillende leeftijdsgroepen. Ons materiaal is uitdagend en aantrekkelijk. Het spelmateriaal is bedoeld om de kinderen te vermaken en om hen iets te leren. Zo hebben de kinderen iets om mee bezig te zijn en tegelijkertijd leren ze om samen te spelen of hoe ze een spel moeten spelen. We hebben diverse bord- en gezelschapsspellen, geschikt voor verschillende leeftijden, in onze spellenkast staan. We hebben ook veel knutselmateriaal.
  De meeste materialen kunnen kinderen zelf pakken. Sommige materialen zal de PM-er te voorschijn moeten halen omdat deze niet in de groepsruimte bewaard wordt i.v.m. het gezamenlijk gebruik van de peuterspeelgroep  of school.
  Ook hebben we verschillende rijdende materialen en constructiematerialen waarmee we de motoriek en de fantasie van de kinderen stimuleren.
  Het spelmateriaal voor buiten (lintjes, ballen, gooi-werpspellen, pionnen, springtouwen e.d.), worden gebruikt voor verschillende sporten en spellen. Hiermee leren wij de kinderen ook spelregels en technieken van verschillende sporten. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen motorisch en met veel plezier bezig te zijn. Er zijn ook materialen aanwezig die kinderen alleen buiten kunnen gebruiken. Zo hebben we fietsjes, steppen, stelten, schepjes enz.
  Met de gezelschapsspelletjes wordt er gewerkt aan concentratie en sociale contacten. Verder hebben we verkleedkleren, poppen en poppenhoekspullen en boekjes.


  Waarom? Daarom! Onze groepsregels,
  Waar mensen zijn, zijn regels nodig. Zowel in de “grote-mensen wereld” als in de kinderwereld. Regels die moeten om het moeten vinden wij stom.
  Daarom maken we samen met de kinderen aan elk begin van het schooljaar samen de regels en voegen we bij waarom iets niet wel of niet mag. Onze Waarom? Daarom! Regels.  Als je snapt waarom iets wel of niet mag is het veel makkelijker om je eraan te houden en om elkaar te helpen onthouden.
  Omdat we onze groepsregels nog samen moeten maken, kun je ze hier nog niet vinden. Tegen de tijd dat we ze hebben gemaakt, zetten we ze hier op het eiland.

  Klik hier voor de site van kindontmoetingscentrum de Brakken
   
  Klik hier voor informatie en aanvraag kinderopvangtoeslag

  Rekentool Belastingdienst

  Klik hier voor het inspectierapport BSO

   


  Kinderdagverblijf Harlekijn

  Kinderdagverblijf Harlekijn is een onderdeel van kindontmoetingscentrum de Brakken. De naam zegt het al; de nadruk ligt op ontmoeten. Het ontmoeten van andere kinderen, andere vertouwde gezichten en het ontmoeten van nieuwe speel- en leersituaties. 

  klik voor dienstenaanbod en tarieven Dagopvang 

  We beseffen maar al te goed dat bij ons op het kindontmoetingscentrum vaak de eerste stap in het 'loslaten' wordt genomen. Niet alleen voor uw kind, maar zeker ook voor u, is het belangrijk dat u deze stap met vertrouwen kunt zetten.
  Door het werken met vaste gezichten op de groep en het bieden van een fijne huislijke sfeer en een vertrouwd dagritme, proberen we uw kind een zo fijn mogelijke plek te geven. Een plek waaruit hij / zij veilig en in vertouwde handen de wereld kan gaan ontdekken. Een plek waar hij / zij de eigen ik ontwikkelt en een plek waar  hij / zij andere speelkameraadjes kan ontmoeten. 
  Vooral voor de allerkleinsten is het belangrijk om zoveel mogelijk het ritme van thuis te volgen en te kijken waar uw kind behoefte aan heeft. Er is veel (bewust) contact. Bijvoorbeeld het verschonen van een luier zien we als contactmoment en niet als een routineklus.
  Voor de kinderen vanaf 1 jaar is er een vast dagritme, dit werkt vertrouwd en geeft zicht in de tijd,( een vaak ongrijpbaar begrip voor een kind.)

  De ruimte oogt vriendelijk en daagt uit tot spel. Eer is veel tijd en ruimte voor vrij spel. Daarnaast worden er ( ontwikkelingsgerichte) activiteiten aangeboden, zoals liedjes zingen, verhaaltjes lezen, knutselen, bewegingsspelletjes en fantasiespel. Door middel van spelletjes worden ook de baby's uitgedaagd om actief op ontdekking te gaan. De verticale groep (0 tot 4 jaar) geeft ruimte voor veel leuke interacties tussen de verschillende leeftijden. Indien er broertjes of zusjes op school zitten of naar de BSO gaan creëren we ook tussen hen de mogelijkheid voor ontmoeten tijdens de dag als daar behoefte voor is. 
  Ook is er elke dag (mits het weer het toelaat) tijd om naar buiten te gaan. we hebben een eigen omheinde speelplaats en gaan regelmatig op pad om een wandelingetje te maken.

  Wilt u de sfeer eens komen proeven of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
  Vriendelijke groet, Team Harlekijn:

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.