Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij bestaat uit vijf leden. Voor deze leden is in 2014 een profiel opgesteld. De Raad van Toezicht heeft volgens het reglement vijf taken ten aanzien van het College van Bestuur:

  1. werkgeversrol;
  2. klankbord- en adviesfunctie;
  3. besluitvorming op grond van statutaire bevoegdheden;
  4. toetsende functie;
  5. verantwoordelijkheid eigen functioneren

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

mevr.T. van Dommelen

dhr. E. Houthooft

mevr. M. Beck

dhr. J. de Jong

 

In 2019 vergadert de Raad van Toezicht op:

Dinsdag 22 januari 2019

Woensdag 17 april 2019

Dinsdag 21 mei 2019

Dinsdag 17 september 2019

Dinsdag 5 november 2019

Dinsdag 17 december 2019

De vergaderingen vinden wisselend op de scholen en het bestuurskantoor plaats

 

 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2020 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: