GMR

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Nuwelijn inbrengt. GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De directeur-bestuurder geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement van de GMR.

De doelstellingen van de GMR zijn:

  1. het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel;
  2. de (MR-)achterban informeren.

 

De GMR bestaat uit de volgende leden

Ledenlijst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2019-20

 

KBS St. Jozef

Joke Schoenmakers (lkr)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jan Voermans
jThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

KBS de Brakken

Arie Oprins (lkr)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Maud Bakx
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

KBS Burg. van Mierlo

Wilma Hesemans (lkr)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ilse van den Broek-Kin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

KBS. De Drie Musketiers

Janneke van de Groes (lkr)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Leone Somers
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

KBS St. Anna

Kees van Hamont (lkr)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kim Wauben
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

KBS de Bolster

Miranda Trip
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sandra van Hoek
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Notulant

Annie Mulder
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Gedurende het schooljaar 2019-2020 vergadert de GMR op  KBS Sint Jozefschool

Vergaderdata GMR 2019-2020

Data volgen nog

 

 

 

 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2019 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: