Directeurenberaad

De directeuren van de scholen zijn integraal schoolleider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs,  personeelsbeleid, het beheer en de strategische beleidsvoering op de school. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Het bestuurskantoor ondersteunt hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling,  en beleidsvoorbereiding vindt  plaats in het directeurenberaad. De directeur van de opvang neemt ook deel aan dit overleg.

De directie van de scholen en de opvang bestaat uit de volgende personen:

Cor Diepstraten Cor Diepstraten: directeur scholengroep Rijen (KOC de Brakken, KBS St. Jozef, KBS Burgemeester van Mierlo)

Jeroen Sterk Jeroen Sterk: directeur scholengroep Gilze, Hulten, Molenschot (KBS de Bolster, KOC de Drie Musketiers, KBS St. Anna)

 

Chantal Gulickx Chantal Gulickx: directeur Stichting Muzerij

 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2020 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: