Scholen Rijen


 • De KBS Burgemeester van Mierlo is een middelgrootte school. Ons motto is: Kwaliteitenkleur voorkinderen

  De school is gelegen in het groen aan de rand van Rijen. De betrokkenheid van leerkrachten, ouders en kinderen is groot. De sfeer binnen de school wordt door kinderen en ouders als positief ervaren. 

  De school heeft een duidelijke kindvisie:
  Ons uitgangspunt is: Ieder kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden en talenten

  • Wij accepteren kinderen, zoals ze zijn.
  • Wij leren kinderen om samen te leren en te werken en elkaar te helpen.
  • Wij leren kinderen zelfstandig denkende individuen te zijn met een kritische en onderzoekende houding.
  • Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en daden.

  De school heeft de volgende visie op onderwijs:
  Wij gaan uit van de drie pijlers + één pijler van Daltononderwijs en opbrengstgericht werken.

  De driepijlers van Daltononderwijs zijn:

  • Vrijheid in gebondenheid waarin de kinderen binnen grenzen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken in de volgorde van de verwerking van leerstof binnen een weektaak.     De leerkracht bepaalt dus wel de leerstof en geeft  natuurlijk de instructie van de lessen.
  • Zelfstandigheid wordt via doordacht programma aangeleerd.
  • Samenwerken waarbij de kinderen leren om samen een taak te verrichten met een gedeeltelijke verantwoordelijkheid.
  • Reflecteren op eigen werk en inzet/gedrag.
  • Opbrengst gericht werken: De school stelt een groepsplan op a.h.v. toetsen en observaties in de groep en evalueert dit regelmatig.

  Bent u nieuwsgierig geworden? De directeur heet u van harte welkom op school. Hij kan u meer informatie geven over het werken op de school. U kunt voor meer informatie op onze website terecht: www.bvmierlo.nl 

 • KBS  St. Jozef is een school met ongeveer 500 leerlingen, die verdeeld zijn over 19 groepen. Er zijn 38 leerkrachten werkzaam in een volledige of parttime baan. Bij het onderwijs op onze school komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij we de kinderen tot op zekere hoogte ruimte bieden om eigen keuzes te maken. Zo kunnen kleuters tijdens het werken (ongeveer een uur ’s ochtends en drie kwartier ’s middags) zelf ervoor kiezen of ze in de groep of buiten de groep in de hal of speelzaal gaan werken.
  In de andere groepen is er elke dag een moment van zelfstandig werken, waarbij de kinderen aan hun “weektaak” of “dagtaak” werken.
  Vanaf maart 2012 is ook peuterspeelzaal “Het Vlindertje” in onze school gehuisvest, waardoor we een onderwijsaanbod leveren van peuters tot pubers. Door de bouw van een gymzaal is het aanbod compleet op onze locatie. We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten in de groep bij de eigen leerkracht.  (Schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdag tot 12.30 uur en op vrijdag in de groepen 1-4 tot 12.00 uur).

  Graag willen we u in de gelegenheid stellen om onze school te komen bezoeken. U bent van harte welkom op de informatieavond. De avond bestaat uit een algemeen deel, verzorgd door de directeur, en een deel waarin u in kleine groepjes onder leiding van een leerkracht de school kunt verkennen.

  Voor meer informatie kunt u op onze website terecht: www.jozefrijen.nl.

   

 • Welkom op Kindontmoetingscentrum de Brakken!

  In ons Kindontmoetingscentrum bevindt zich een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool. Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Ons prachtige gebouw beschikt over een: bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Dit biedt volop mogelijkheden om onze kinderen een breed activiteitenaanbod aan te bieden.

  Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen.

  Het team van basisschool de Brakken en het team van Harlekijn zorgen samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

   

  Op onze website www.brakken.nl kunt u alle informatie vinden over basisschool de Brakken en Kinderopvang Harlekijn, maar

  natuurlijk bent u ook altijd welkom om een keer een kijkje te komen nemen op KOC de Brakken.

  We hopen u snel te ontmoeten.

  Cor Diepstraten, directeur
  Karin de Krom, adjunct directeur
  Chantal Gulickx, directeur Muzerij

   

   

   

   

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2019 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: