reglement

 • De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij bestaat uit vijf leden. Voor deze leden is in 2014 een profiel opgesteld. De Raad van Toezicht heeft volgens het reglementvijf taken ten aanzien van het College van Bestuur:

  1. werkgeversrol;
  2. klankbord- en adviesfunctie;
  3. besluitvorming op grond van statutaire bevoegdheden;
  4. toetsende functie;
  5. verantwoordelijkheid eigen functioneren

   

  De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  dhr. V. Braam (voorzitter)

  mevr.T. van Dommelen

  dhr. E. Houthooft

  mevr. M. Beck

  dhr. J. de Jong

   

  In 2019 vergadert de Raad van Toezicht op:

  Dinsdag 22 januari 2019

  Woensdag 17 april 2019

  Dinsdag 21 mei 2019

  Dinsdag 17 september 2019

  Dinsdag 5 november 2019

  Dinsdag 17 december 2019

  De vergaderingen vinden wisselend op de scholen en het bestuurskantoor plaats

   

   

 • Voor de Raad van Toezicht  zijn reglementen opgesteld.
  U kunt de reglementen hieronder downloaden: -v 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2019 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: