raad van toezicht

 • Organogram Nuwelijn - Muzerij

 • Raad van toezicht

  De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij bestaat uit vijf leden. Voor deze leden is in 2014 een profiel opgesteld. De Raad van Toezicht heeft volgens het reglementvijf taken ten aanzien van het College van Bestuur:

  1. werkgeversrol;
  2. klankbord- en adviesfunctie;
  3. besluitvorming op grond van statutaire bevoegdheden;
  4. toetsende functie;
  5. verantwoordelijkheid eigen functioneren

   

  De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  Dhr. C. Govers (voorzitter)

  Dhr. L. van Loon

  Dhr. E. Houthooft

  Mevr. M. Beck

  Dhr. J. de Jong

   

  In 2020 vergadert de Raad van Toezicht op:

  • 14 april 2020 (inclusief schoolbezoek)
  • 26 mei 2020
  • 23 juni 2020

  De vergaderingen vinden wisselend op de scholen en het bestuurskantoor plaats

   

   

 • Reglement Raad van Toezicht

  Voor de Raad van Toezicht  zijn reglementen opgesteld.
  U kunt de reglementen hieronder downloaden: -v